Harmonogram obiektów zwodzonych

Harmonogram otwierania mostu pontonowego
przez Martwą Wisłę w Sobieszewie

 

Informujemy, że zgodnie z otrzymanymi deklaracjami od Wykonawcy budowy nowego, zwodzonego mostu, planuje się wprowadzić ograniczenia dla toru żeglugowego w następujących terminach i zakresach:

- 23.07.2018 r. do 26.07.2018 r. odstąpienie od zamknięcia toru wodnego

- od 20.07.2018 r. do 25.08.2018 r.   udostępnienie toru wodnego z ograniczeniem skrajni pionowej do 4,0 m od wysokiej wody żeglownej

- od 26.07.2018 r. do 25.08.2018 r.  – krótkotrwałe utrudnienia związku z prowadzonymi pracamiz ograniczeniem skrajni żeglownej

Dodatkowo przypomina się, że w związku z prowadzonymi pracami budowlano montażowymi mostu należy zachować szczególną ostrożność w sąsiedztwie prowadzonych prac oraz stosować się do obowiązujących znaków żeglugowych.

 

UWAGA!

  W związku z planowanym zlotem harcerzy w dniach od 06.08.2018 r. do 16.08.2018 r. wprowadza się następujące zmiany do harmonogramu otwierania mostu pontonowego w Gdańsku-Sobieszewie

   1. Przesuwa się godzinę otwarcia mostu z 8:30 na 9:00.

   2. Rezygnuje się z godziny otwarcia mostu z 10.30, 14.30 i 17:00.

   W związku z powyższym w ww. terminach harmonogram otwierania mostu zwodzonego w Gdańsku-Sobieszewie przedstawia się następująco:

 

 

Sezon letni - w dniach od 06.08.2018 r. do 16.08.2018 r.

W dni robocze

9:00, 13:00, 19:00

W soboty, niedziele i święta

9:00, 13:00, 19:00, 21:00

 1. Dla jednostek żeglugi zawodowej most otwierany jest po zgłoszeniu obsłudze konieczności przekroczenia przeprawy.
 2. Most jest otwierany od świtu do zmierzchu.
 3. Obsługa mostu pontonowego jest wyposażona w radiotelefon umożliwiający nawiązywanie łączności radiowej relacji statek – ląd – statek na kanale 09 w częstotliwości 156,400 MHz.
 4. Telefon do obsługi mostu zwodzonego: 58/308-07-61.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do armatorów jednostek żeglugi zawodowej o korzystanie z przeprawy we wskazanych w powyższej tabeli godzinach i przekraczanie mostu zgodnie z jego harmonogramowymi otwarciami. Za wszelkie utrudniania związane z powyższymi zmianami przepraszamy.

 

Dla jednostek turystycznych most jest otwierany po wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze mostu w godzinach:

 

 

Sezon letni (od 28 kwietnia do 30 września)

Poza sezonem

W dni robocze

8:30, 10:30, 13:00, 14:30, 17:00, 19:00

8:30, 10:30, 13:00,

17:00, 19:00

W soboty,
niedziele i święta

8:30, 10:30, 13:00, 14:30, 17:00, 19:00, 21:00

 1. Dla jednostek żeglugi zawodowej most otwierany jest po zgłoszeniu obsłudze konieczności przekroczenia przeprawy.
 2. Most jest otwierany od świtu do zmierzchu.
 3. Obsługa mostu pontonowego jest wyposażona w radiotelefon umożliwiający nawiązywanie łączności radiowej relacji statek – ląd – statek na kanale 09 w częstotliwości 156,400 MHz.
 4. Telefon do obsługi mostu zwodzonego: 58/308-07-61.
 

Jednocześnie informujemy, że w związku z budową nowego, zwodzonego mostu w Gdańsku Sobieszewie mogą wystąpić utrudnienia i ograniczenia dla ruchu żeglugowego - zawężenia lub zamknięcia toru żeglugowego.

O wszelkich zmianach w harmonogramie otwierania mostu zwodzonego oraz ograniczeniach w ruchu żeglugowym będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 

Planowane ograniczenia w ruchu żeglugowym związane z budową nowego mostu:

Informujemy, że zgodnie z otrzymanymi deklaracjami od Wykonawcy budowy nowego, zwodzonego mostu, planuje się wprowadzić ograniczenia dla toru żeglugowego w następujących terminach i zakresach:

- 16.07.2018 r. do 19.07.2018 r. -
zamknięcie szlaku żeglugowego w rejonie mostu pontonowego w związku z montażem konstrukcji stalowej przęsła zwodzonego od strony Wyspy Sobieszewskiej.
- 23.07.2018 r. do 26.07.2018 r. - zamknięcie szlaku żeglugowego w rejonie mostu pontonowego w związku z montażem konstrukcji stalowej przęsła zwodzonego od strony Wiślinki.

Jednocześnie informujemy, że w pozostałym okresie prac montażowych przęseł zwodzonych mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy i utrudnienia w żegludze w świetle mostu spowodowane manewrami sprzętu i technologią montażu.

UWAGA: Powyższe planowane terminy mogą ulec zmianie.


 

Harmonogram zwodzenia mostu w Gdańsku - Przegalinie

700 ÷ 1900

we wszystkie dni tygodnia

1. Nr telefonu do obsługi mostu zwodzonego: 514-953-638.

2. Zwodzenie mostu jest realizowane po zgłoszeniu obsłudze konieczności jego otwarcia.

3. Harmonogram zwodzenia mostu jest dostosowany do czasu pracy śluzy południowej w Gdańsku – Przegalinie.

UWAGA:

Zgodnie z aktualizacją informacji o planowanym zamknięciu śluzy w Przegalinie w 2019 r. otrzymaną od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zmianie ulega termin zamknięcia śluzy

–  w okresie 1.10.2019 r. – 31.05.2020 r. śluza w Przegalinie będzie nieczynna

W związku z powyższym nie będzie również realizowane zwodzenie mostu.


 

Harmonogram zwodzenia kładki przez Motławę na wyspę Ołowiankę
na potrzeby  jednostek pływających

 • W okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach:

700 -   730

1300 -  1330

1900 -  1930

800 -   830

1400 -  1430

2030 -  2100

900 -   930

1500 -  1530

2200 -  2230

1000 - 1030

1600 -  1630

2300 -  2330

1100 - 1130

1700 -  1730

000 -  700 *

1200 - 1230

1800 -  1830

 

*W godzinach 000 - 700- kładka jest zwodzona po zgłoszeniu konieczności przez jednostkę pływającą.

Uwaga: Podane godziny nie uwzględniają czasu niezbędnego na operacje podnoszenia i opuszczania przęsła kładki.

 • W okresie od 1 listopada do 31 marca  kładka jest zwodzona po zgłoszeniu konieczności przez jednostkę pływającą  z zachowaniem cyklu godzinnego.

 

Harmonogram udostępniania kładki przez Motławę na wyspę Ołowiankę
 dla ruchu pieszego

 • W okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach:

730 -   800

1330 -  1400

1930 -  2030

830 -   900

1430 -  1500

2100 -  2200

930 - 1000

1530 -  1600

2230 -  2300

1030 - 1100

1630 -  1700

2330 -  2400

1130 - 1200

1730 -  1800

000 -  700 *

1230 - 1300

1830 -  1900

 

*W godzinach 000 - 700- kładka jest zwodzona po zgłoszeniu konieczności przez jednostkę pływającą.

Uwaga: Podane godziny nie uwzględniają czasu niezbędnego na operacje podnoszenia i opuszczania przęsła kładki.

 • W okresie od 1 listopada do 31 marca  kładka jest dostępna z  wyłączeniem czasu koniecznych zwodzeń zgłaszanych przez jednostki pływające.