Dyrekcja i kadra kierownicza

 

1. Dyrekcja

Dyrektor
Mieczysław Kotłowski

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

Z-ca Dyrektora ds. zarządzania
Maciej Radowicz

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej
Michał Szymański

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 9.00-10.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury
Vasileios Prombonas

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy poniedziałek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

 

2. Kierownicy, zastępcy kierowników działów, komórki samodzielne.

Główna Księgowa – Monika Głownia

tel. 58 52 44 593

SEKCJA RADCÓW PRAWNYCH

Koordynator sekcji – Anna Leszczyńska 

tel. 58 52 44 594

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-OSOBOWY

Kierownik Działu Administracyjno-Osobowego – Anna Ekstowicz

tel. 58 52 44 601

Z-ca Kierownika Działu – Monika Piotrowska

tel. 58 52 44 601

DZIAŁ KSIĘGOWY

Kierownik Działu Księgowego – Wiesława Bałdowska

tel. 58 52 44 581 

DZIAŁ WINDYKACJI

Kierownik Działu Windykacji – Aleksandra Koperska

tel. 58 55 89 581

DZIAŁ PLANOWANIA
ul. Wyspiańskiego 9

Kierownik Działu Planowania – Konrad Lewicki

tel. 58 55 89 791

Z-ca Kierownika Działu – Jolanta Rolle

 tel. 58 55 89 792

DZIAŁ PARKOWANIA

Kierownik Działu Parkowania – Bohdan Sobota

tel. 58 52 44 626

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Sławomir Piotrowski 

tel. 58 52 44 625

DZIAŁ EWIDENCJI I ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO

Kierownik Działu Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego – Łukasz Podsiadłowski

tel. 58 52 44 511

Z-ca Kierownika Działu ds. Zajęć Pasa Drogowego – Piotr Kaptur

tel. 58 52 44 511

Z-ca Kierownika Działu ds. Odbiorów – Jerzy Morawski

tel. 58 52 44 523 

Z-ca Kierownika Działu ds. Obsługi Prawnej – Aneta Kwiatkowska

tel. 58 52 44 512 

DZIAŁ UZGODNIEŃ

Kierownik Działu Uzgodnień – Aleksandra Rybak-Lemańska

tel. 58 52 44 515

Z-ca Kierownika Działu – Barbara Błaszczykowska

tel. 58 52 44 514

DZIAŁ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ
ul. Wyspiańskiego 9

Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej – Paweł Adrian

tel. 58 55 89 721

Z-ca Kierownika Działu – Ryszard Szreiber

tel. 58 55 89 722

DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG

Kierownik Działu Utrzymania Dróg – Stanisław Małachowski

tel. 58 52 44 541

Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Szańca

tel. 58 52 44 541

DZIAŁ UTRZYMANIA ZIELENI

Kierownik Działu Utrzymania Zieleni – Ewelina Latoszewska

tel. 58 52 44 561

Z-ca Kierownika Działu – Henryk Chorążewicz

tel. 58 52 44 568

DZIAŁ UTRZYMANIA TUNELU DROGOWEGO
Tunel pod Martwą Wisłą

p.o. Kierownika Działu Utrzymania Tunelu Drogowego – Michał Adamkiewicz

 

DZIAŁ OCZYSZCZANIA
ul. Wyspiańskiego 9

Kierownik Działu Oczyszczania – Anna Bobrowska

tel. 58 55 89 651

Z-ca Kierownika Działu Oczyszczania – Barbara Tchórzewska tel. 58 55 89 651

DZIAŁ UTRZYMANIA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
ul. Wyspiańskiego 9

Kierownik Działu Utrzymania Obiektów Inżynierskich – Władysław Elas

tel. 58 55 89 671

DZIAŁ ENERGETYCZNY
ul. Wyspiańskiego 9

Kierownik Działu Energetycznego – Jacek Wojtczak

tel. 58 55 89 741

p.o. Zastępcy Kierownika Działu Energetycznego ds. Oświetlenia Ulicznego - Bogusław Nadolny tel. 58 55 89 744
p.o. Zastępcy Kierownika Działu Energetycznego ds. Sygnalizacji Świetlnej - Radosław Kuhn tel. 58 55 89 747

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU
ul. Wyspiańskiego 9

Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Tomasz Wawrzonek

tel. 58 55 89 811

Z-ca Kierownika Działu Inżynierii Ruchu – Wiesław Lewandowski

tel. 58 55 89 812
p.o. Z-cy Kierownika Działu Inżynierii Ruchu – Radosław Liziński tel. 58 55 89 817

DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Rafał Jaworski

tel. 58 55 89 511
Z-ca Kierownika Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Agnieszka Skolimowska tel. 58 55 89 538

DZIAŁ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kierownik Działu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi  – Anna Czernielewska

tel. 58 55 89 512

Audytor Wewnętrzny

Audytor wewnętrzny – Grażyna Kornecka

tel. 58 52 44 629

Sekcja Informatyki

Koordynator Sekcji – Roman Podobiński

tel. 58 52 44 539

Komórka ds. BHP, PPOŻ. i OC

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OC – Mirosław Utrata

tel. 58 52 44 579

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Monika Piotrowska tel. 58 52 44 601
DZIAŁ ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Osoba do kontaktu - Brabara Tusk
tel. 58 52 44 615
DZIAŁ UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
p.o. Kierownika Działu - Dariusz Słodkowski tel. 58 55 89 521

 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni