Nasz profil na Facebook
Inwestycje
Tytuł:Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie
Rodzaj:Inwestycje zrealizowane
Status wyświetlania:N20
Data rozpoczęcia wyświetlania:2011/05/16
Data zakończenia wyświetlania:2022/05/31Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską:
Program Operacyjny - "Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"
Oś priorytetowa 6 - "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"
Działanie 6.4. - "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"
Projekt - "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"
Zadanie - "Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie"

Całkowity koszt zadania: 15,5 mln zł

Przedmiotem inwestycji była budowa mostu otwieranego nad kanałem śluzy wraz z przebudową dojazdów do mostu, który będzie stanowić połączenie drogowe z Wyspą Sobieszewską.

Zadanie obejmowało:

  • Budowę mostu zwodzonego nad śluzą południową w Gdańsku Przegalinie wraz z dojazdami, przebudową urządzeń teletechnicznych, elektroenergetycznych, sanitarnych oraz remontem budynku sterowni;
  • Rozbiórkę mostu tymczasowego nad śluzą południową w Gdańsku Przegalinie;
  • Zagospodarowanie terenu nad śluzą północną w Gdańsku Przegalinie wraz z rozbiórką mostu.

Wybudowany most przebiega nad śluzą południową w Gdańsku Przegalinie przez którą przepływa rzeka Martwa Wisła, będąca drogą wodną o znaczeniu międzynarodowym i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych zaliczana jest do dróg klasy Vb. Dojazd południowy przebudowywany został na odcinku ok. 150 m ul. Akwenowej. Zakres robót drogowych dla dojazdu północnego - około 250 m - obejmował dalszą część ul. Akwenowej do skrzyżowania z ul. Przegalińską i Świbnieńską wraz z przebudową tego skrzyżowania i części ul. Świbnieńskiej.

Generalny Wykonawca zadania: Mostostal Warszawa.

WIZUALIZACJE: 

 

PODPISANIE UMOWY (20.04.2011)

REALIZACJA (maj 2011 r. - maj 2012 r.):


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni