Aktualności
AKTUALIZACJA - Konkurs ofert na dzierżawę zestawu przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w określonych lokalizacjach na terenie Miasta Gdańska na sezon letni 2017

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

działając na podstawie § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 488/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2016 r. 

zmienionego Zarządzeniem nr 710/17 Prezydenta Miasta Gdańska – stanowiącego regulamin konkursu ofert,

 

odwołuje ogłoszony w dniu 08. 05.2017 r. konkurs ofert

na dzierżawę zestawu przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

w określonych lokalizacjach na terenie Miasta Gdańska  na sezon letni 2017.

oraz

ogłasza konkurs ofert

na dzierżawę zestawu przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

w określonych lokalizacjach na terenie Miasta Gdańska  na sezon letni 2017.

 

Konkurs ofert odbędzie się w dniu  02.06.2017r.  o godz.900,w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Wyspiańskiego, sala 32A.

 

Regulamin konkursu ofert, druk oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące wydzierżawienia przesłon  przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w określonych lokalizacjach na terenie Miasta Gdańska można uzyskać w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,  ul. Partyzantów 36, pokój nr 29, tel. 058 55-89-525, 058-55-89-526.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na dzierżawę przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w określonych lokalizacjach na terenie Miasta Gdańska”

należy składać w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  ul. Partyzantów 36, kancelaria, w terminie do dnia 31.05.2017 r. do godziny 1500.

Do konkursu ofert mogą przystępować przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do lokalu gastronomicznego z wejściem od ul. Długiej i Długiego Targu i ubiegający się o umieszczenie przed lokalem ogródka gastronomicznego.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora uprawnionego do pełnienia powszechnych usług pocztowych, jako datę złożenia  przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

  z up.  /-/ Piotr Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

 

Druk oferty [kliknij tutaj]

Regulamin [kliknij tutaj]


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni