Aktualności
Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Niepołomickiej

W związku z planowaną budową sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Niepołomickiej Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że w dniu 22.05.2017 r. od godz. 9.00 nastąpi zmiana organizacja ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w ul. Niepołomickiej  - od ul. Kampinoskiej do ul. Przebiśniegowej (w relacji do ul. Starogardzkiej).

Informujemy, że ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał łącznie od ul. Kampinoskiej do ul. Srebrnej.

Objazd w relacji do ul. Świętokrzyskiej wyznaczono ulicą Kampinoską.

Przewidywany okres obowiązywania utrudnień: do końca czerwca 2017 r.

Inwestorem zadania jest LC CORP Invest VIII Sp. z o. o.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni