Nasz profil na Facebook
Aktualności
!Handel w Pasie Nadmorskim

HANDEL W PASIE NADMORSKIM W SEZONIE LETNIM 2017 ROKU

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z informuje o możliwości prowadzenia działalności handlowej w pasie nadmorskim w sezonie letnim 2017 r. w pozostałych lokalizacjach, które nie zostały wyłonione w drodze oficjalnych konkursów.

Dnia 2 czerwca br. w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Wyspiańskiego 9A (80-434 Gdańsk) odbyły się konkursy ofert, zorganizowane na podstawie Zarządzenia nr 452/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 kwietnia 2016 r., Zarządzenia nr 707/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz Zarządzenia nr 708/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Konkursy dotyczyły lokalizacji:

a)      stoisk namiotowych przeznaczonych do sprzedaży artykułów plażowych,

b)      tablic, wyznaczonych do udostępnienia w celu umieszczania na sezonowych punktach gastronomicznych (małej gastronomi tj. sprzedaż kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych, słodyczy, lodów, kanapek, przekąsek, waty cukrowej i pakowanych wyrobów cukierniczych),

c)       mobilnej działalności handlowo-gastronomicznej, prowadzonej w formie rowerów i wózków napędzanych siłą mięśni lub elektrycznie, na terenie parków miejskich.

Komisja wyłoniła zwycięzców na podstawie złożonych ofert a także losowania poszczególnych miejsc, z podziałem na rodzaje działalności.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska niewykorzystane, w drodze konkursu, lokalizacje dostępne są  na podstawie indywidualnie składanych wniosków za średnią cenę złożonych ofert tj.:

 

1.      wolne lokalizacje dla stoisk namiotowych przeznaczonych do sprzedaży artykułów plażowych:

¾     na promenadzie doprowadzającej do molo w Brzeźnie: nr 5, nr 8

¾     na terenie Pasa Nadmorskiego od ul. Zdrojowej do Promenady wraz z końcówką al. Hallera: nr 28, nr 31

 

Stawka za namiot wynosi: 6 853,00 zł

 

2.      wolne lokalizacje tablic, wyznaczonych do udostępnienia w celu umieszczania na sezonowych punktach gastronomicznych (małej gastronomi tj. sprzedaż kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych, słodyczy, lodów, kanapek, przekąsek, waty cukrowej i pakowanych wyrobów cukierniczych:

¾     na promenadzie doprowadzającej do molo w Brzeźnie: nr 2, nr 6, nr 7, nr 9, nr 10, nr 13, nr 14,

¾     na terenie Pasa Nadmorskiego od ul. Zdrojowej do Promenady wraz z końcówką al. Hallera: nr 21, nr 23

 

Stawka za tablicę wynosi: 5 500,00 zł

 

3.      wolne lokalizacje na terenie parków miejskich dla mobilnej działalności handlowo-gastronomicznej prowadzonej w formie rowerów i wózków napędzanych siłą mięśni lub elektrycznie:

¾     Park im. Ronalda Regana lokalizacja: „D”, „E”, „F”

¾     Park im. Jana Pawła II lokalizacja: „G”

¾     Zielony Park lokalizacja: „H”

¾     Park spacerowy nad opływem Motławy lokalizacja: „I’, „J”

 

Przekazanie uprawnienia do prowadzenia działalności w danych lokalizacjach nastąpi na wniosek o uzgodnienie wyglądu namiotu/wózka, na podstawie którego wydana zostanie decyzja administracyjna na zajęcia pasa drogowego (konieczność złożenia odrębnego wniosku na zajęcia pasa drogowego). Zajęcie pasa drogowego podlegać będzie dodatkowej opłacie. O pierwszeństwie decydować będzie data wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta w bud. A w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36 (80-254 Gdańsk).

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku w przypadku jego niekompletności lub nie spełnienia wymogów regulaminowych.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej - tel. (58) 5589 525/526 lub osobiście w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36, bud. D, pokój 29/30.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni