Aktualności
Przebudowa skrzyżowania ul. Orzeszkowej z Chodowieckiego

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że w terminie od dnia 11.05.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. prowadzone będą roboty związane z przebudową skrzyżowania ulic Elizy Orzeszkowej z ul. Daniela Chodowieckiego w Gdańsku. W związku z powyższym nastąpią utrudnienia polegające na całkowitym wyłączeniu ww. skrzyżowania z ruchu.

Objazd do ul. Orzeszkowej zostanie poprowadzony ulicami: Tuwima i  Dębinki.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni