Nasz profil na Facebook
Aktualności
CZASOWE ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA WĘŹLE TORUŃSKA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ FORUM GDAŃSK.

Rozpoczyna się kolejny etap prac dotyczący rozbudowy układu drogowego dla inwestycji Forum Gdańsk. Od piątku 11 sierpnia 2017 r. (09.00 – 10.00) zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Okopowej, Toruńskiej i Trakt Św. Wojciecha. W ciągu 6 tygodni wykonany zostanie docelowy układ drogowy na środku skrzyżowania. Powstanie także dodatkowy lewoskręt z ul. Trakt Św. Wojciecha w ul. Nowe Podwale Grodzkie. Roboty zrealizowane zostaną w dwóch etapach.

 

I etap realizowany będzie przez 5 tygodni:

- wyjazd z ul. Toruńskiej będzie możliwy wyłącznie w kierunku Centrum (po obu pasach jezdni ul. Toruńskiej pojedziemy tylko w prawo). Objazd do ul. Trakt Św. Wojciecha
(w stronę Oruni) będzie odbywał się ulicami Okopową, Podwalem Przedmiejskim,
na skrzyżowaniu z ul. Chmielną będzie można zawrócić na Podwale Przedmiejskie i dalej lewoskrętem w ul. Okopową i Trakt Św. Wojciecha.

- dodatkowym rozwiązaniem dojazdu z ul. Toruńskiej do Traktu św. Wojciecha będzie przejazd ul. Żabi Kruk do Podwala Przedmiejskiego, zawrócenie na skrzyżowaniu
z ul. Chmielną i dalej lewoskrętem w ul. Okopową do Traktu św. Wojciecha.

- wyjazd z ul. Okopowej od strony Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego będzie możliwy tylko w kierunku Centrum. Objazd do ul. Trakt Św. Wojciecha będzie odbywał
się analogicznie jak objazd dla pojazdów wyjeżdżających z ul. Toruńskiej.

- wyłączony zostanie przejazd z ul. Okopowej (z Centrum) do ul. Toruńskiej. Objazd
do ul. Toruńskiej będzie odbywał się ulicami Okopową – Augustyńskiego - Rzeźnicką.

Przejazd z Traktu Św. Wojciecha do Okopowej w kierunku Centrum oraz z Centrum
przez Okopową do Traktu Św. Wojciecha pozostaje bez zmian.

 

II etap zrealizowany będzie przez 4 dni:

-  podczas układania warstw bitumicznych na środku skrzyżowania, dodatkowo zostanie wyłączona możliwość przejazdu ul. Okopową (z Centrum) w kierunku do Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Objazd będzie odbywał się z Centrum ulicami: Okopową – Podwale Przedmiejskie – Żabi Kruk, od strony al. Armii Krajowej ulicami: Podwale Przedmiejskie – Żabi Kruk, natomiast od strony Warszawy/Elbląga ulicami Podwale Przedmiejskie, zawrócenie na Węźle Unii Europejskiej, w Podwale Przedmiejskie i w Żabi Kruk.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni