Aktualności
! konferencja przedszkolne i szkolne ogródki

PLAN KONFERENCJI

PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE OGRÓDKI – jako istotny element rozwoju i edukacji dzieci. Teoria i praktyka w odniesieniu do przykładów
z kraju i ze świata”

Konferencja skierowana jest w do Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Gdańsku,
Rad Rodziców oraz mieszkańców i organizacji zainteresowanych tematyką.

 

Termin: poniedziałek20.11.2017 godz. 11:00 – 14:00

 

Wstęp wolny.

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk /sala Audytorium

 

11:00 – 11:10

Przywitanie uczestników.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak

10 min.

11:10 – 11:20

Międzynarodowy platforma wsparcia dla ogródków szkolnych - Royal Horticultural Society Campaign for School Gardening.

architekt krajobrazu Joanna Paniec, Ogrodnik Miejska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

10 min.

11:20 – 11:40

Praktyka i doświadczenia zakładania ogródków szkolnych w Polsce
i Afryce (Kenia, Republika Zielonego Przylądka)
.

dr inż. arch. krajobrazu Mariusz Antolak, Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet  Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

20 min.

11:40 – 12:00

Ogród przedszkolny – idea i praktyka.

Dyrektor Ewa Słomińska – Trójmiejski Oddział PK OMEP w Gdańsku /Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z okienka w Gdańsku

20 min.

12:00 – 12:20

Zielone przestrzenie publiczne dla dzieci w miastach krajów basenu Morza Bałtyckiego. Ruch w naturze, Zielona Grządka – pilotażowy program dla przedszkoli i szkół w powiecie kieleckim.

Agnieszka Katarzyna Kuźba, Prezes Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest

20 min.

12:20 – 12:40

Współpraca i partycypacja społeczna w tworzeniu ogrodów szkolnych
i społecznych.

Aleksandra Garnys -  ogrodniczka, florystka, edukatorka przyrodnicza

20 min.

12:40 – 13:00

Przerwa kawowa

20 min.

13:00 – 13:45

Zimowy ogródek w szkole i przedszkolu. Praktyczny warsztat dla uczestników konferencji.

Katarzyna Bellingham – ogrodniczka, prowadzi ekologiczny ogród na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

45 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI:

Joanna Paniec– Ogrodnik Miejska w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, architekt krajobrazu (SGGW, Warszawa) z kilkunastoletnim doświadczeniem w projektowaniu ogólnodostępnych terenów zieleni miejskiej, placów zabaw, zieleni osiedlowej i ogrodów przydomowych. Animator działań kulturalnych, społecznych, w tym skierowanych do dzieci i rodziców. Prowadzi spotkania poświęcone architekturze krajobrazu. Zainicjowała pomysł konferencji poświęconej szkolnym i przedszkolnym ogródkom, aby propagować w Gdańsku ideę edukacji ogrodniczej oraz inspirować do współpracy w zakresie tworzenia i dbania o wspólne tereny zieleni.

Mariusz Antolak- absolwent architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej (UWM Olsztyn, SGGW Warszawa). Doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (Wydział Architektury, Politechnika Krakowska). Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, UWM w Olsztynie. Autor kilkuset opracowań projektowych i studialnych z zakresu architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Autor kilkudziesięciu publikacji i posterów naukowych, uczestnik kilkuset konferencji, szkoleń, warsztatów i staży (Kenia, Republika Wysp Zielonego Przylądka, Łotwa, Niemcy...). Pomysłodawca i organizator wielu akcji społecznych, konferencji i działań artystycznych w przestrzeniach publicznych. Kierownik autorskiego projektu Global Garden Project, w ramach którego realizuje ogrody przyszkolne w różnych częściach świata.

Ewa Słomińska– Prezes Trójmiejskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Gdańsku. Od zawsze nauczycielka gdańskiego przedszkola oraz dyrektor Przedszkola Niepublicznego im. Panienki z okienka w Gdańsku. Łączy pasję życiowa z zawodową. Dzieli się własnym doświadczeniem w miejscach edukacyjnych w Gdańsku, w Polsce i w Europie. Tworzy własną koncepcję rozwoju dziecka, umiejscowionego w rożnych przestrzeniach, które stają się zasobem edukacyjnym. Podpowiada nauczycielom i gdańskim przedszkolom, że warto łączyć i podejmować wspólne  działania edukacyjne i wychowawcze w przestrzeni Miasta Gdańska w różnych obszarach i dla dobra wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

Agnieszka Katarzyna Kuźba- Prezes Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest, nauczycielka z 30-letnim stażem. Wykształcenie pedagogiczne, przyrodnicze, artystyczne. Pedagog, przyrodnik, animator edukacji artystycznej. Realizator wielu projektów na rzecz dzieci. Podróżniczka i uważny obserwator świata. Od wielu lat inspiruje dzieci i dorosłych do miłości, szacunku i tolerancji wobec ludzi i przyrody. Obecnie 5 miesiąc w podróży po Europie. Wędrując, odkrywa zielone miejsca dla dzieci w przestrzeniach publicznych miast oraz inspiruje dorosłych do ich tworzenia.

Aleksandra Garnys - ogrodniczka, florystka, edukatorka przyrodnicza. Swoją ścieżkę zawodową od lat kieruje w stronę edukacji ogrodniczej,  będąc ogniwem przekazującym wiedzę: dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom. Nieustannie szuka nowych możliwości realizacji swoich pasji i zdobywania nowych doświadczeń. Realizuje liczne przedsięwzięcia, projekty i warsztaty edukacji ogrodniczej, w takich instytucjach jak: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo -Usługowych, Centrum Informacji Edukacji Ekologicznej, Fundacja Wspólnota Gdańska, Fundacja Generacja, Polski Związek Działkowców,  Stowarzyszenie MONAR oraz Centrum Wolontariatu CARITAS.

Katarzyna Bellingham- ogrodniczka z pasji i wykształcenia. Wiele lat pielęgnowała i projektowała ogrody w Anglii i Irlandii, od roku 2006 organizuje wycieczki do Angielskich Ogrodów. W 2011 wróciła z rodziną do Polski i tworzy swój własny ogród na 7ha ziemi, która jest częścią Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Ogród uprawiany jest ekologicznie czyli bez użycia chemii w postaci oprysków owadobójczych czy chwastobójczych oraz nawozów sztucznych. Prowadzi audycje poświęcone ogrodnictwu w Radiu Gdańsk.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni