Nasz profil na Facebook
Aktualności
Umowa dzierżawy z firmą Wiparking

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni postanowił rozwiązać umowę dzierżawy nieruchomości przy ul. Lawendowej, na której obecnie prowadzony jest parking samochodowy. W opinii Gminy Miasta Gdańska dzierżawca nie wywiązywał się z warunków zawartej umowy.

W dniu 01.03.2017r. pełnomocnik Dzierżawcy złożył w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew  o ustalenie że strony nadal wiąże umowa dzierżawy wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa. W dniu 29.03.2017r. Sąd wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia poprzez nakazanie Gminie Miasta Gdańska wykonywania umowy dzierżawy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w związku z powyższym firma Wiparking ma prawo poboru opłat, zgodnie z treścią umowy dzierżawy tego parkingu.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni