Nasz profil na Facebook
Aktualności
Projekt "Uchwały Krajobrazowej Gdańska"

Przedmiotem tzw. Uchwały Krajobrazowej (Uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Gdańska), jest przede wszystkim regulacją sytuowania obiektów informacji wizualnej, jak szyldy i reklamy, a także obiektów małej architektury.

 

Intencją Uchwały jest uporządkowanie chaotycznie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej elementów małej architektury i nośnik reklamowych, powodujących dewastację krajobrazu miejskiego. Ujednolicenie sposobów komunikowania informacji wizualnej prowadzi do poprawy jakości nośników oraz kształtowania harmonijnej, estetycznej przestrzeni miejskiej. Dodatkowo uchwała reguluje sposoby umieszczania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.

 

Projekt Uchwały powstawał we współpracy z powołanym przez Prezydenta Miasta Gdańska Zespołem ds. ochrony krajobrazy, w trakcie konsultacji warsztatowych i badań ankietowych w których uczestniczyło 5,5 tysiąca osób.

 

Projekt "Uchwały Krajobrazowej Gdańska"


 

Prezentacja projektu "Uchwały Krajobrazowej Gdańska"


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni