Nasz profil na Facebook
Aktualności
Weź udział w konkursie. Pokoloruj tysiąclatkę

Przedmiotem pracy konkursowej jest wykonanie projektu kolorystyki elewacji szkół tzw. tysiąclatek. Termin odnosi się do budynków szkolnych wzniesionych w ramach programu oświatowego realizowanego w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego na przełomie lat 50 i 60. Masowe, pospieszne budowy były odpowiedzią na wyż demograficzny. Wszystkie szkoły budowane były według powtarzalnych projektów na kształt kilkupiętrowego pawilonu. Przy budowie kierowano się przede wszystkim walorami funkcjonalnymi. Tysiąclatek w samym Gdańsku zostało wybudowanych 8, zaś w całej Polsce 1417.

Celem konkursu jest podniesienie estetyki realizowanych remontów elewacji szkół  publicznych. Wzór graficzny ma mieć współczesny charakter korespondujący z formą i funkcją budynku. Do opracowania graficznego wytypowano trzy gdańskie tysiąclatki:

 • Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku Brzeźnie przy ul. Wczasy 3
 • Szkoła Podstawowa nr 55 W Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Wolności 6A
 • Szkoła podstawowa nr 79 w Gdańsku Przymorze przy ul. Kołobrzeskiej

Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie bądź zespoły autorskie z wybranym reprezentantem. Wszyscy uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych. Projekt powinien składać się z rysunków minimum trzech elewacji z wybranym detalem oraz wizualizacją szkół w kontekście najbliższego otoczenia. Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie 01 czerwca (piątek) 2018 r. do godziny 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 (budynek A) w biurze obsługi klienta.

Autorom trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce - 5000 zł brutto
 • II miejsce  - 3500 zł brutto
 • III miejsce - 1500zł brutto

Zgłoszone do konkursu projekty, które będą spełniały wymogi formalne, zostaną ponumerowane, a nazwiska uczestników zostaną zaszyfrowane. Anonimowe prace zostaną przekazane do oceny komisji konkursowej. W skład komisji wchodzą specjaliści z dziedziny architektury i malarstwa:

 • dr inż.arch.mgr sztuki Paulina Borysewicz
 • dr hab.art.mal. Jan Buczkowski, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
 • prof.dr hab.art.mal. Krzysztof Wróblewski
 • mgr inż.arch. Jan Kołodziej
 • Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przystąpienie do konkursu wiąże się z akceptacją Regulaminu dostępnego na stronie GZDiZ.

- Regulamin - plik PDF [kliknij aby otworzyć]

- Załącznik do regulaminu - Karta zgłoszenia: plik PDF [kliknij aby otworzyć]; plik DOC [kliknij aby otworzyć]

- Plakat - plik PDF [kliknij aby otworzyć]1. Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku Brzeźnie 
[1387024 bajtów]

2. Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku Brzeźnie 
[1256402 bajtów]

3. Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku Brzeźnie 
[1611204 bajtów]

4. Szkoła Podstawowa nr 55 W Gdańsku Nowym Porcie 
[1410384 bajtów]

5. Szkoła Podstawowa nr 55 W Gdańsku Nowym Porcie 
[671273 bajtów]

6. Szkoła Podstawowa nr 55 W Gdańsku Nowym Porcie 
[1250051 bajtów]

7. Szkoła Podstawowa nr 55 W Gdańsku Nowym Porcie 
[1153628 bajtów]

8. Szkoła podstawowa nr 79 w Gdańsku Przymorze 
[767518 bajtów]

9. Szkoła podstawowa nr 79 w Gdańsku Przymorze 
[774126 bajtów]

10. Szkoła podstawowa nr 79 w Gdańsku Przymorze 
[476207 bajtów]

11. Szkoła podstawowa nr 79 w Gdańsku Przymorze 
[1817560 bajtów]
 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni