Nasz profil na Facebook
Aktualności
WYNIKI KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU KOLORYSTYKI SZKOŁY TYSIĄCLATKI W GDAŃSKU

I nagroda – nie przyznano

II nagroda – nie przyznano

III nagroda – Michał Grzelak, Marcin Szneider – dwie równorzędne nagrody

 

Protokół z zakończenia przeprowadzonego postępowania udzielenia zamówienia publicznego na : Konkurs na wykonanie projektu kolorystyki szkoły tysiąclatki w Gdańsku

 

 


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni