Aktualności
Rozwiązanie umowy dzierżawy

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni postanowił rozwiązać umowę dzierżawy nieruchomości przy ul. Lawendowej, na której obecnie prowadzony jest parking samochodowy.

Powodem jest niewywiązywanie się przez dzierżawcę z warunków zawartej umowy.

Na obecnym etapie sprawy nie podajemy szczegółów.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni