Aktualności
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Urządzenia Lasu

Działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że w okresie od dnia 17.02.2017 roku do dnia 18.04.2017 roku w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, budynek „B”, pok. nr 8 w godz. 7.00 – 15.00 na okres 60 dni został wyłożony do publicznego wglądu projekt Planu Urządzenia Lasu dla lasu komunalnego Miasta Gdańsk sporządzony na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni