Nasz profil na Facebook
Aktualności
Konkurs ofert na dzierżawę stoisk namiotowych przeznaczonych do sprzedaży kwiatów i zniczy

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ogłasza konkurs ofert

na dzierżawę stoisk namiotowych przeznaczonych do sprzedaży kwiatów i zniczy ustawionych przez dzierżawcę w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska.

Regulamin konkursu, druk oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

Dodatkowe informacje (w tym wzory druków) można uzyskać:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
bud. D, pokój nr 25
tel. 58 55 89 535, 58 55 89 536.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: "Konkurs ofert na dzierżawę stoisk namiotowych przeznaczonych do sprzedaży kwiatów i zniczy" należy składać w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36 w terminie do dnia 16.10.2018 r. do godziny 15.00. W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora uprawnionego do pełnienia powszechnych usług pocztowych, jako datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Konkurs ofert odbędzie się w dniu 18.10.2018r. o godz. 9.30, w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, bud. B, sala nr 3.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni