Nasz profil na Facebook
Aktualności
Sprzedaż choinek na terenach Miasta Gdańska

Miasto Gdańsk udostępnia lokalizacje na stoiska handlowe sprzedaży choinek na terenach komunalnych. Wnioski w tej sprawie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przyjmuje do 12 listopada br..

Następnie wnioski zostaną uzgodnione pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetyki.

Pisma złożone po 12 listopada mogą nie zostać rozpatrzone przed świętami.

Stoiska mogą być sytuowane maksymalnie na okres 14 dni w terminie 10-24 grudnia.

Ubiegając się o stoiska sprzedaży choinek należy złożyć:

W przypadku nieruchomości komunalnych, nie stanowiących pas drogowy, konieczne będzie zawarcie umowy z Gdańskimi Nieruchomościami.

Jednocześnie przypominamy, że:

  • wnioskowana lokalizacja musi znajdować się na terenie utwardzonym i nie może niszczyć zieleni urządzonej,
  • stoisko musi posiadać bezpośredni dojazd umożliwiający wyładunek i załadunek choinek,
  • nośnik reklamy może znajdować się tylko na pojeździe/obiekcie służącym do sprzedaży – nie na ogrodzeniu,
  • wnioskowana powierzchnia musi odpowiadać faktycznym wymiarom stoiska – każde ze stoisk jest kontrolowane pod względem powierzchni przez pracowników terenowych GZDiZ,
  • stawka za zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe wynosi 3,00 zł za m2 za każdy dzień funkcjonowania,

Więcej informacji uzyskać można w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej

  • pod numerem telefonu:  58 55 89 535 oraz 58 55 89 536
  • pod adresem email: pu@gzdiz.gda.pl
  • w siedzibie GZDiZ, bud. D, p. 25, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni