Nasz profil na Facebook
Aktualności
Od 16.08.2017 r. zamknięcie ul. Nowiny na wysokości ul. Starogardzkiej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

 • rozbiórkę istniejącego mostu;
 • budowę mostu o konstrukcji żelbetowej jednoprzęsłowej ramy z ryglem;
 • rozbiórkę istniejących murów oporowych na dojeździe do mostu od strony ulicy Trakt Świętego Wojciecha;
 • budowę nowych murów oporowych na dojeździe do mostu od strony ulicy Trakt Świętego Wojciecha;
 • umocnienie Kanału Raduni na odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie z przyczółkami nowego mostu;
 • likwidację otwartego koryta Potoku Maćkowy i przebudowa istniejącego przepustu;
 • przebudowę istniejącego układu drogowego i istniejących dojazdów w obrębie mostu;
 • przebudowę wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zakresem planowanych robót w tym: wodociągu; kanalizacji deszczowej, oświetlenia, linii kablowej nn, sieci telekomunikacyjnej, wykonanie docelowej organizacji ruchu, organizację budowy w tym tymczasową organizację ruchu, uwzględniającą wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych czynnego przez cały czas trwania robót.


Podstawowe dane techniczne nowego mostu:

 • rozpiętość w świetle przyczółków - 11,30 m
 • długość całkowita mostu łącznie z przyczółkami - 12,90 m
 • szerokość jezdni - 4,00+5,00 m
 • szerokość chodników - 3,00 (2,70) m i 4,50 (4,20) m
 • szerokość całkowita - 19,60 - 25,90 (26,00) m
 • nawierzchnia jezdni - asfaltobeton.


Planowany termin zakończenia czerwiec 2018 r.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni