Nasz profil na Facebook
Aktualności
ZMIANY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W GDAŃSKU

ZMIANY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W GDAŃSKU

W związku z wejściem w życie od dnia 7 czerwca 2017 r. Uchwały Nr XXXVIII/1033/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 23 maja 2017 r. poz. 1958)  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje poniżej o najważniejszych zmianach:

1.       Zmianie uległa wysokość opłaty zryczałtowanej mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającej do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 1 (jednego) miesiąca:

było:  20,00zł

jest: 10,00zł

2.       Uległy zmianie godziny poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania w dzielnicy Przymorze:

było: od 9:00 do 17:00

jest: od 9:00 do 15:00

3.       Wprowadza się nowy sektor SPP w Jelitkowie na ulicach: Jelitkowskiej, Kaplicznej, Nadmorskiej, Piastowskiej, Wypoczynkowej, gdzie pobór opłat będzie obowiązywał w okresie letnim.

Całość zmian zawartych w Uchwale Nr XXXVIII/1033/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat - [kliknij tutaj]


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni