Nasz profil na Facebook
Aktualności
NAWIERZCHNIA ULICY SŁOWACKIEGO W GDAŃSKU PO ŚRUTOWANIU.

Zmierzony został miarodajny współczynnik tarcia po wykonaniu śrutowania nawierzchni ulicy Słowackiego w Gdańsku. Uzyskano dwukrotny efekt
w stosunku do wymaganego.

W ciągu dwóch nocy od 8/9 do 9/10 sierpnia (wtorek – czwartek) 2017 r., na odcinku
2 km w kierunku Wrzeszcza realizowane było tzw. śrutowanie nawierzchni jezdni. Prace
w technologii śrutowania miały na celu poprawę szorstkości „leśnego” fragmentu
ul. Słowackiego w Gdańsku (odcinka, na którym dochodziło do największej liczby zdarzeń drogowych).

Po zakończeniu robót specjalne urządzenie sprawdziło jakość wykonanych prac dokonując pomiaru i oceny własności szorstkości jezdni. Badanie wykonała firma niezależna od wykonawcy śrutowania. Miarodajny współczynnik tarcia wyniósł około 0,8, gdzie wymagane jest (większe bądź równe) ≥0,41. Wynik wskazuje, że został uzyskany dwukrotny w stosunku do wymaganego (zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad) efekt.

Wykonawca prac udzielił 4 letniej gwarancji na wykonane prace. Gdański Zarząd Dróg i Zielni w okresie gwarancji wykonywać będzie miarodajne pomiary współczynnika tarcia na śrutowanym odcinku ulicy Słowackiego. Obecnie na odcinku poddanym śrutowaniu trwa wymiana uszkodzonych wcześniej barier energochłonnych. Oznakowanie poziome zostało już odtworzone.

Apelujemy do kierowców o dostosowanie się do ograniczenia prędkości i zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Śrutowanie było realizowane za pomocą  samobieżnego urządzenia, które z odpowiednią siłą wyrzuca z siebie metalowy śrut, uderzając w nawierzchnię jezdni. W ten sposób tworzy jej nową makro i mikrostrukturę. Technologia ta była po raz pierwszy stosowana przez GZDiZ. W przyszłym roku przewidujemy zastosowanie technologii śrutowania na kolejnych odcinkach gdańskich dróg.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni