Nasz profil na Facebook
Aktualności
Ograniczenia w prowadzeniu robót w okresie zimowym 2017/2018

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni działając zgodnie z  art. 20 pkt 8 i 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1440 z późniejszymi zmianami) uprzejmie informuje, że jak co roku z chwilą zmiany warunków pogodowych, w tym wystąpienia ujemnych temperatur lub opadów śniegu, uniemożliwiających zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego - umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie  Gminy Miasta Gdańska, wstrzyma do odwołania wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Ponadto informujemy, że w okresie od 18.12.2017r. do 19.03.2018r. bezwzględnie nie będą wydawane zezwolenia na roboty sieciowe wymagające wykonywania robót odtworzeniowych elementów zagospodarowania pasa drogowego.

Powyższe nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych dla Miasta, prowadzonych za zgodą tutejszego Zarządu.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie niniejszej informacji w Państwa najbliższych planach inwestycyjno - remontowych. 

Prosimy również o przekazanie w terminie do 31.12.2017r. informacji na temat zamierzeń inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Gdańska w 2018 r. w celu umożliwienia koordynacji Państwa działań z zamierzeniami inwestycyjnymi i remontowymi innych podmiotów oraz planowanych  robót drogowych w pasach drogowych dróg publicznych.


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni