Nasz profil na Facebook
Zamówienia Publiczne
Sygnatura akt:17/B/UM/2018
Tytuł:Zabezpieczenie skarpy przy ul. Biskupiej w Gdańsku
Kody CPV:45231000-5
Termin składania ofert:2018-04-24
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Próg:Poniżej kwot
Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:2018-04-10
Data ostatniej zmiany:2018-04-10
Lista załączników:
01. Ogłoszenie o zamówieniu [25081 bajtów]
02. SIWZ [148487 bajtów]
03. Ekspertyza [7934338 bajtów]
04. Otwarcie ofert [66938 bajtów]
05. Informacja o wyborze [89088 bajtów]
 
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni