Aktualności
2018-12-18
WYNIKI KONKURSU OFERT na dzierżawę stoisk namiotowych przeznaczonych do sprzedaży kwiatów i zniczy ustawionych przez dzierżawcę w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska przeprowadzonego w dniu 18 października 2018 r.

2018-9-21
Od 1 października 2018 r. 150 miejsc parkingowych w dzielnicy Oliwa zostanie włączonych do Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Są one zlokalizowane na sześciu ulicach, przy których ustawiono już 13 parkometrów.
2018-6-28
Od 01.07.2018 r. Strefą Płatnego Parkowania (SPP) w Gdańsku objęte zostaną nowe miejsca postojowe zlokalizowane w Oliwie, na Głównym i Starym Mieście oraz w dzielnic Aniołki. Na 2 wakacyjne miesiące SPP wraca do Jelitkowa.

2018-2-20
1 kwietnia 2018 roku wygasa ważność identyfikatorów T24 uprawniających do wjazdu pod znak drogowy B-5 (zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 24 tony) na obszar Śródmieścia. Nowe identyfikatory będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

2018-1-4
DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. www.czystemiasto.gdansk.pl, numer infolinii: 58 731 64 64, bok@czystemiasto.gdansk.pl
2018-12-6
Materiał drogowy, który został odzyskany podczas prac prowadzonych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz przekazany przez inne jednostki miejskie można nabyć od GZDiZ.
2018-11-15
Na odcinku ul. Czajkowskiego na gdańskim Suchaninie od ul. Otwartej do ul. Kurpińskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zmiana organizacji ruchu w tym rejonie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa dzieci, dla których ul. Czajkowskiego stanowi drogę do szkoły oraz na basen. Zmiany zostaną wprowadzone w czwartek 15 listopada 2018 r. w godzinach popołudniowych.
2018-6-29
W czwartek 28 czerwca 2018 r. podczas 55. sesji Rady Miasta Gdańska uchwalony został Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP. Jego realizacja, podzielona na etapy, przewidziana jest do 2030 roku.

2018-5-22
Kolejny etap budowy Nowej Bulońskiej Północnej. Od 23 maja 2018 r. tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową Nowej Bulońskiej Północnej.
2017-9-14
Wraz z początkiem roku szkolnego uruchamiamy w Gdańsku kolejną edycję Programu Edukacyjnego AUTOCHODZIK.